اعتراف

زیباترین نگاه، نگاه عاشقانه و معصومانه تو بود   زیباترین سخنی که شنیدم سکوت دوست داشتنی تو بود    زیباترین احساساتم گفتن دوست داشتن تو بود  زیباترین انتظار ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 24 بازدید

عشق

  سرزمین                      لحظه یعنی                                 بیداد عشق                                     من باختن                                                            عشق جان                                                                          یعنی زندگی                                                                               لیلی و قمار                                                                                  مجنون در                                  عشق یعنی...           شدن ساختن                                                                                   عشق دل                                                                                       یعنی کلبه                                                                           وامق و یعنی                                                                      عذرا عشق                                                              شدن من                                     عشق فردای                                یعنی کودک                          مسجد یعنی               الاقصی عشق /  من   عشق                                       آمیختن                                           افروختن یعنی                              به هم        عشق                             سوختن چشمهای                      یکجا                    یعنی                        کردن پر ز                 و غم                            دردهای             گریه خون/ درد                                                    بیشمار   عشق                                     من یعنی                             الاسرار کلبه                    مخزن ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

دفترعشق

دفتر عشق   دفتر عشـــق که بسته شـددیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدمخونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدونبه پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماونیکه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودبد جوری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

اشک

به کوه گفتم عشق چیست؟        لرزید.   به ابر گفتم عشق چیست؟        بارید.   به باد گفتم عشق چیست؟         وزید.   به پروانه گفتم عشق چیست؟    ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

احساس

        توراحس میکنم هردم...   که با چشمان زیبایت مرا دیوانه کردی...   من از شوق تماشایت...   نگاه از تو نمیگیرم....   تو زیباتر نگاهم میکنی اینبار....   ولی...افسوس...این رویاست....   تمام آنچه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید
دی 91
6 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
13 پست