برای تو مینویسم...

 

 

برای تو مینویسم

 

برای تویی که عشقم هستی می نویسم

 

برای تویی که یادت پر کرده تنهایی هایم را

 

برای تویی که وجودم عشق توست

 

برای تویی که احساسم تمام احساس توست

 

برای تویی که تمام وجودم در وجودت غرق گشته

 

برای تویی که چشمانم همیشه منتظر آمدن است

 

برای تویی که مرا جذب قلب  پاک خود کردی

 

برای تویی که همه ی وجودم را محو وجود خود کردی

 

برای تویی که قلبت پـاک است

 

برای تویی که در عشق ، قـلبت چه بی باک است

 

برای تویی که عـشقت معنای بودنم است

 

برای تویی که غمهایت معنای سوختنم است

 

برای تویی که عاشقانه دوستت دارم

 

و برای تویی که بی حد و مرز دوستت دارم

/ 0 نظر / 22 بازدید