خواب شبانه

هنوز هم ، حوالی خواب های شبانه ام پرسه میزنی

 

لعنتی !!

 

 

 دیر وقت است ، آرام بگـــــــیر

 


بُگذار یک امشب را آسوده بخوابم......

 

 

 

++ همه مرا به خنده های با صدا میشناسند؛

این بالشت بیچاره ،به گریه های بی صدا!!

/ 0 نظر / 17 بازدید