نگو نه.....

نگو ، نگو دوست ندارم ، نمیتونم بدون تو آخه دووم بیارم

بیا ، بیا شکسته قلب من بیا بزار تموم شه انتظارم

تورو، به هرچی میپرستی ،  قسم میدم یه بار دیگه بیا بمون کنارم

آخه خودت میدونی توی دنیاغیر تو کسی رو من ندارم

بگو ، که رفتنت یه خوابه یه قلب بیگناهه ، که داره میره زیر پای تو

نرو، نبودنت عذابه، بگو همش یه خوابه ،تورو خدا بمون پیشم نرو

نرو، نرو به پات میفتم ، هنوز یه عالم حرفا مونده که بهت نگفتم

بمون میدونی بی تو میمیرم تموم میشم اگه بهت نگفتم

بگو ، بگو که اشتباهه، بگو به غیر من به هیچکسی نگا نکردی

نرو تمومه کار من ، اگه یه روز بریو دیگه برنگردی

بگو،  که رفتنت یه خوابه یه قلب بیگناهه ، که داره میره زیر پای تو

نرو نبودنت عذابه، بگو همش یه خوابه ،تورو خدا بمون پیشم نرو

نگو ، نگو دوست ندارم ، نمیتونم بدون تو آخه دووم بیارم

بیا ، بیا شکسته قلب من بیا بزار تموم شه انتظارم

http://www.myup.ir/images/20786947659909650646.jpg

/ 0 نظر / 10 بازدید